Informacje

Pracownicy Instytutu Spawalnictwa prowadzą prace naukowo-badawcze i rozwojowe, ekspertyzy, doradztwo, nadzór, usługi, szkolenia, certyfikację, atestację i inne według wymagań klienta w zakresie technik spawania, zgrzewania, lutospawania i lutozgrzewania, cięcia oraz technik pokrewnych. Od 70 lat współpracują ze sferą gospodarczą rozwiązując problemy jakie występują w przemyśle.    


Dr inż. Krzysztof Krasnowski
Instytut Spawalnictwa
+48323358237
Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk
Instytut Spawalnictwa
+48323358338
dr hab. inż. Mirosław Łomozik, prof. IS
Instytut Spawalnictwa
+48323358328
Dr inż. Jolanta Matusiak
Instytut Spawalnictwa
+48323358267
Dr inż. Zygmunt Mikno
Instytut Spawalnictwa
+48323358360
Dr inż. Jerzy Niagaj, prof. IS
Instytut Spawalnictwa
+48323358269
Dr inż. Adam Pietras
Instytut Spawalnictwa
+48323358338
Dr inż. Marek Węglowski
Instytut Spawalnictwa
+48323358236
Dr inż. Piotr Sędek
Instytut Spawalnictwa
+48323358387
Dr inż. Aleksandra Węglowska
Instytut Spawalnictwa
+48323358329
dr hab. inż. Eugeniusz Turyk
Instytut Spawalnictwa
+48323358407
dr hab. inż. Jacek Słania
Instytut Spawalnictwa
+48323358406
mgr inż. Wojciech Oborski
Instytut Spawalnictwa
+48323358355
Dr inż. Tomasz Pfeifer
Instytut Spawalnictwa
+48323358405
Dr inż. Maciej Różański
Instytut Spawalnictwa
+48323358245